Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Category

Thơ Vũ Thư Nguyên

M Mê M

Đông về

Bài Thơ Cho Các Con và Em

Cho Em, Cho Con

Để Trả Lời Em…

Một lần là máu tim

Quen

Là đây ngày tháng loanh quanh

Nửa đêm ra ngủ bên thềm

Mở tôi cánh cửa

/

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén