Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Category

Thơ Vũ Thư Nguyên

Đời đi qua

Đợi

Đi

Ðợi em về

Tự thán

Giấu

Mai em về

Trở lại

Em là gió bốn mùa

Tình Thu

/

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén