Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Là đây ngày tháng loanh quanh

Là đây ngày tháng loanh quanh
Chạy vòng đã mỏi chân hành bước xa
Về ngồi
vọng lại đời qua
Sầu cô lạnh trắng

lòa
tâm
cang
Em ơi tình lỡ bên đàng
Bỏ ta ở lại trong ngàn ngày côi
Ta đi quanh mãi một đời
Đỉnh hồn gió hú ngàn lời cuồng điên
Hư vô về tụ bên triền
Tồn sinh
lải nhải
lời riêng
rẽ lời

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén