Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Nửa đêm ra ngủ bên thềm

tropical-moon

Nửa đêm ra ngủ bên thềm
Cầm đàn ta hát cho mềm thời gian
Nửa đêm trời đất hoang mang
Nghe chừng tim đã vỡ tan một màu
Mơ màng
đời: giấc chiêm bao
Kiếp nầy đợi mãi
đêm nào hoá sinh?
Lánh mình khỏi chốn điêu linh
Làm thân thống khổ tội tình mê say
Trăm năm còn lại chút này
Trăng cô
Nguyệt quạnh
Tỏ bày với ai?

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén