Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

M Mê M

 

Miên man mòn mỏi một mình
Mê M, mê mệt mà Minh muốn mòn
Mong M, Minh mãi mộng mơ
Mênh mông một mối mù mờ mong manh
Mon men mi má, môi M
Mặt M miều mỹ, môi M môi mềm
Môi mềm Minh mới mánh me
Mua M mấy miếng muối me mùi mùi
Mùi mùi me muối mặn mà
Miệng M mấp máy mà Minh muốn mừng
Mê mê, M, M mơ mung
Mai mốt M muốn “mắm M”, Mình mùi!

 

mandm

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén