Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Đông về

Đông về
rũ áo lao xao
Em về rộn rã yêu
vào lòng anh
Hanh vàng giọt nắng long lanh
Ngỗn ngang
giao động
tim anh vỡ tràn
Yêu em
như suối mây tầng
Hư vô bờ cõi
mấy ngàn thiên thu

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén