Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Category

BEAT

Why I Write

Đợi Em Về

Trên Dốc Cuộc Tình

Bài Thơ Cho Em

Xanh Rặng Trâm Bầu

Đá Buồn Không Tuổi

Vết Sầu

Khi Em Bỏ Rừng

Rong Ruổi Tôi Một Đời

Bên Em Bình Yên

/

© 2018 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén