Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Đợi

Đợi
anh-bia-facebook-dep-56

 

Đợi em ta viết mấy hàng
Đợi người ta hát cung đàn nhạc ghi
Đợi nhau
ngày ấy biệt ly
Đợi nhau
ngay đã lúc thì gặp nhau
Đợi nhau
trời đất theo câu
Đợi nhau
khi đã tình đầu bẻ ngang
Đợi nhau
nỗi nhớ còn mang
Đợi nhau
buồn đã lang thang mấy tầng
Đợi nhau
chiều đã bâng khuâng
Trời sâu
mưa nặng
rươu dâng chén sầu
Đợi nhau
đêm phủ ngập đầu
Tình yêu cũ?
Đã rầu rầu mà đi
Đợi nhau
bóng dáng còn gì ?
Trên hoa đầu ngõ
Người thì thấy đâu ?

Đợi …

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén