Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Tag

Mưa

Mưa, Em, Tôi Vắng

Tìm Vết

Về Đâu Mưa Ơi!

Mưa Đông có buồn như tôi?

Trong Mưa

Niềm Riêng Lén Hỏi

Tình Em Bong Bóng

Nắng Đã Về Chưa

Đợi anh về, em ơi!

Hãy Về Với Em Đêm Nay

/

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén