Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Tình Em Bong Bóng

Thơ: Thuỳ Vân
Nhạc: Vũ Thư Nguyên
Thể hiện: Lan Phương
Hoà âm: Quang Đạt

BEAT:  Bấm đây – CLICK HERE

tinhembongbong1

tinhembongbong2

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén