Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Trong Mưa

Thơ: Cát Biển
Hoà Âm: Quốc Dũng
Trình Bày: Bảo Yến

BEAT: BẤM ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén