Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Về Đâu Mưa Ơi!

IMG_1649

Chord arrangement & keyboard by: Nga Nguyễn

R&B Version:

 

 

 

vedaumuaoi.final-a

vedaumuaoi.final-b

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén