Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Tìm Vết

 

BEAT: CLICK HERE

Nhạc: Vũ Thư Nguyên
Ý Thơ: Quỳnh Hương
Lời: Vũ Thư Nguyên – Quỳnh Hương
Trình bày: Quang Minh

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén