Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Page 4 of 26

Vết Sầu

Mưa Rơi

nên trăng rơi đáy hồ

Nỗi Nhớ Nghìn Trùng

Tiếng Đàn Em

BS. Hồ Ngọc Minh và NS. Vũ Thư Nguyên

Thà Như Giọt Mưa

Anh Ác Quỷ Yêu Tinh

Khi Em Bỏ Rừng

Hoang Mang

/

© 2022 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén