Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Tiếng Đàn Em

Keyboard: Nga Nguyễn

tieng dan- final

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén