Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Khi Em Bỏ Rừng

Lời: Vỹ Nhi & Vũ Thư Nguyên
Nhạc: Vũ Thư Nguyên

BEAT: CLICK HERE – BẤM ĐÂY

khi em bo rung -NN -a

khi em bo rung -NN -b

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén