Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Rong Ruổi Tôi Một Đời

Thơ: Yên Chi
Nhạc: Vũ Thư Nguyên
Hòa âm: Nga Nguyễn
Tiếng hát: Nắng Ấm

 

BEAT: CLICK HERE

 

16229

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén