Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Why I Write

Poem: Amy Anh Thu Ho
Music: Phạm Gia Cổn
Arranged: Vũ Thế Dũng
Singer: Cảm Vân

BEAT: CLICK HERE

Why I Write G.

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén