Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Xin Mặt Trời Ngủ Yên

Vắng

Vẫn Mãi Yêu Em

Ngày… tháng … cũ

Phạm Anh Dũng và Tôi

Âm nhạc không biên giới – Nhạc trong giới Bác Sĩ Y Khoa

Tôi nhớ ai? Hay tôi nhớ tôi?

Như Một Lần Tình Cờ

Why I Write

Đến Với Anh – Thanh Hưng

/

© 2017 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén