Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Tôi nhớ ai? Hay tôi nhớ tôi?

thơ: Du Tử Lê
nhạc: Vũ Thư Nguyên
piano: Nga Nguyễn

toi nho ai - chord

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén