Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Hờ Hững Bên Đời

 

Hoà âm: Nguyễn Quang
Trình bày: Quang Minh

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén