Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Lời Thơ Mùa Tựu Trường

Thơ: Đinh Kao Phạn

Nhạc: Vũ Thư Nguyên

Hoà âm và trình bày: Ns. Vũ Hoành

Nguồn và nhạc nền: bấm đâyở đây

 

thang 8 DKP

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén