Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Tiếng Hát Xuân Thì


Phổ thơ: Nguyễn An Bình
Hoà âm: Siêu Thị BEAT

tieng hat xuan thi
================================================================================================================

tienghatxuanthi2

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén