Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Tình Ca Mùa Đông

Quang Minh trình bày

Triển Chiêu trình bày (Tiếng Hát Từ Phòng Tắm)

tinhcamudong

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén