Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Mùa Khát Vọng

Bạn quí:

Xin được phép có vài lời phi lộ về bài hát này
Bài này được viết chung với anh Phạm Ngọc vào mùa hè năm 2003.

Chúng tôi được dịp đi nghỉ hè với nhau ở Cabo San Lucas. Ban ngày chúng tôi thường đi lang thang qua những bãi cát vơí sóng đùa trên biển cả xa xa. Buổi chiều chúng tôi đi ăn cơm qua những con phố đầy những hàng phượng đỏ. Riêng đối vơí tôi, lúc ấy, chưa bao giờ về Việt Nam một lần từ ngày ra đi, nên khi thâý màu phượng đỏ thắm, tôi “nhớ nhà” quay quắt đi thôi.

Buổi tối chúng tôi thức đến 1, 2 giờ sáng nằm ở balcon khách sạn nghe sóng biển và kể nhau nghe chuyện…”hồi xưa”. Năm 1975 anh Phạm Ngọc “đang làm gì” và tôi, “làm gì” ở những giờ phút thư 25. ( Anh PN đã lên tàu, còn tôi ở trên bên cảng phân vân, và quyết định đạp xe quay trở lại vơí mẹ già. Dĩ nhiên là lúc ấy chúng tôi chưa quen nhau).

“Lại một lần chia tay cùng nắng
Mặt trời nghiêng quay quắt bóng chiều…”

Anh Phạm Ngọc hứng khẩu đề thơ và tôi cầm đàn hò hét lại để kỷ niệm
những ngày hè năm 2003 và những ngày tao loạn xa xưa ở quê nhà.
10 năm đi một cái…vèo.

Xin mời quí vị và quí bạn nghe:
Mùa Khát Vọng
Nhạc Vũ Thư Nguyên
Thơ Phạm Ngọc

BEAT: CLICK HERE

 

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén