Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Mặt Trời Ơi Xin Đừng Bỏ Tôi

Music Sheet-Mặt Trời Ơi Xin Đừng Bỏ Tôi

Phổ thơ: Mặt Trời Ơi Em Đừng Bỏ Tôi Đi

 

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén