Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Như Giọt Mưa Dài Qua Phố Xưa

seine_river_paris
nguồn: globeimage.net

Vũ Thư Nguyên phổ thơ Phạm Ngọc
Quang Minh trình bày

BEAT: CLICK HERE

pn_vtn_nhugiotmua

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén