Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Nếu…?

Nếu ngày mai tôi chết em có tiếc thương tôi?
Nếu ngày mai tôi chết em có khóc chia phôi?
Tôi mang theo được những gì, hay ôm cô đơn một nỗi buồn,
Chỉ một lần thôi, em còn nói tiếng yêu tôi?

 


Keyboard: Nga Nguyễn

 


Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén