Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Chút Tình Với Huế

Thơ: Phạm Ngọc
Trình bày: Vân Khánh
Hòa âm: Quang Đạt

BẤM ĐÂY ĐỂ TẢI BEAT VỀ

ctvh1
ctvh2

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén