Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Thiên Thần

Phổ thơ: Trần Thị Hà Thân
Keyboard: Nga Nguyễn

 

 

 

thien than

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén