Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Mưa Xuân

 

Nhạc: Vũ Thư Nguyên
Piano: Nga Nguyễn

 

 

Next Post

Previous Post

© 2020 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén