Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Diễm Khúc

Nhạc: Vũ Thư Nguyên
Lời: Phạm Ngọc & Vũ Thư Nguyên
Thể hiện: Quỳnh Lan

BEAT: CLICK HERE TO DOWNLOAD – BẤM ĐÂY

diemkhuc

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén