Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Lời Vô Tội

elderly-woman-seated-on-bench-central-part-nyc
nguồn: photographer, Leon Levinstein

Vũ Thư Nguyên phổ thơ Người Già Và Em Bé
Quỳnh Châu hát

loi-vo-toi

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén