Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Chiều Đông Sầu

dong-ve
nguồn: loanguyenson

phổ thơ Miên Du
ca sĩ: Nguyễn Bá Thành

MienDu_VuThuNguyen_SD

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén