Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Category

Nhạc Vũ Thư Nguyên

Xót Xa

Đưa Người Về Dư Âm

Đá Buồn Không Tuổi

Huế phủ rêu xanh như đám rong buồn

Vết Sầu

Mưa Rơi

nên trăng rơi đáy hồ

Nỗi Nhớ Nghìn Trùng

Tiếng Đàn Em

Anh Ác Quỷ Yêu Tinh

/

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén