Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Huế phủ rêu xanh như đám rong buồn

Hue phu reu xanh a
Hue phu reu xanh b

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén