Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Áo Trắng Trong Tôi -Quỳnh Dao

Thơ: Đinh Kao Phạn
Nhạc: Vũ Thư Nguyên
Hoà Âm: Nga Nguyễn
Trình bày: Quỳnh Dao

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén