Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Mơ Thu

Lời: Mỹ Ngọc & Hồ Ngọc Minh
Nhạc: Vũ Thư Nguyên
Hoà Âm: Quốc Dũng
Trình bày: Bảo Yến

BEAT: BẤM ĐÂY ĐÊ TẢI VỀ

MoThu

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén