Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Mùa Trăng

moon

Phổ thơ: Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh
Hoà âm: Quang Đạt
Trình bày: Quang Minh

mua-trang

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén