Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Uyên Iên, Iên uyên

Uyen-Ien

Khi xưa anh là Như Nguyên
Một chiều thu ấy Nguyên gặp Liên
Uyên iêu iên, rồi iên iêu uyên

Uyên-iên, iên-uyên, uyên-iên
Bây giơ anh thành Vũ Thư Nguyên!

*Nguyễn Nam An tặng VTN

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén