Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Tình Gần, Xa

Phổ thơ: Quỳnh Hương

Tiếng hát: TBlue (Thụy Mi)

 

 

 

5828

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén