Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Một Miền Chưa Ai Đến

Phổ thơ: Cát Biển
Tiếng hát: Dahlia Trần Ngọc Yến

Mot mien

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén