Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Tiễn Một Mùa Đông


Vũ Thư Nguyên phở thơ Phạm Ngọc qua tiếng hát Quỳnh Lan
image

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén