Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Lời Đắng

image

Trình bày: Tâm Thư
Nhạc: Vũ Thư Nguyên
Hòa âm: Đặng Vương Quân
Lời: Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén