Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Ta Vẫn Chờ Đợi Em

Vũ Thư Nguyên phổ thơ Cát Biển
Quỳnh Lan trình bày
Hoàng Minh đệm guitar

ta-van-cho-doi-em

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén