Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Qua

IMG_0547

Hoà âm & Keyboard: Nga Nguyễn

 

qua

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén