Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Em, Hoa, Chim, Mây

Phổ thơ: Nhược Thu
Phỏng theo âm điệu nhạc Tây Nguyên

7713

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén