Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Nhớ Tiếc

Thơ: Nguyễn Xuân Vinh
Trình Bày: Quang Minh

nhotiec3

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén