Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Nghe Tiếng Suối Đời Gọi Dững Dưng

Nhạc và lời: Vũ Thư Nguyên phổ thơ “Nghe Tiếng Suối Đời Gọi”
Hoà âm: Nguyễn Quang
Trình Bày: Hoàng Quân

 
suoidoi3

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén