Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Mắt Biếc Hồ Thu

matbiechothu
Vũ Thư Nguyên phổ thơ GS. Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh
Quỳnh Lan hát
Video: Phạm Bạch Yến

tp_vtn_hothu1

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén